Mottagningarna i Faringe och Almunge öppnade 2018 respektive 2021. Kliniken i Uppsala öppnade 2019.

Sedan dess har vi:

  • Utökat befintlig lokal med 150 kvadratmeter, dvs tre nya undersökningsrum och en stor shop/väntrum
  • Utökat personalstyrkan med ytterligare en veterinär, två sköterskor och en receptionist
  • Installerat röntgen, vi gör numera SKK-röntgen
  • Öppnat ytterligare ett fullt utrustat tandrum så vi nu har två rum för att kunna ta emot fler tandpatienter
  • Införskaffat en egen ultraljudsapparat för undersökningar
  • Vidareutbildat oss i rotfyllningar och tandlagningar
  • Uppdaterat vårat labb med fler analysapparater
  • Ökat antalet bokningsbara tider till vår ultraljudskonsult Lennart Nilsfors
  • Ökat antal bokningsbara tider till oss
  • Lansering av Veterinär Garlands hälsopaket för ditt husdjur

Allt detta för att ha bästa förutsättningarna att kunna hjälpa era djur. Vi håller såklart samma kvalitet och personliga service som tidigare då enbart Faringemottagningen fanns.

Jenny Garland med personal önskar er varmt välkomna till Veterinär Garland i Uppsala, Faringe och Almunge.