Vår värdegrund

  • Hos Veterinär Garland arbetar vi efter filosofin att vi i personalen är trygga med våra arbetsuppgifter och våra roller i teamet. Genom detta kan vi tillse att patientsäkerheten är hög. Tillsammans verkar vi för att verksamheten ständigt utvecklas och genom detta utvecklas vi även enskilt och som team.
  • Vi bemöter dig och ditt djur med respekt, tydlighet och transparens.
  • Vi tar mycket väl hand om ditt djur och ger professionell vård med mjuka händer, kärlek och omtanke.
  • Vi utvecklar oss ständigt vad gäller fortbildning av medarbetare och nya rön.
  • Vi erbjuder tid så snart som möjligt samt akuttider för att hjälpa ditt sjuka djur.
  • Vi tillser att ha den på marknaden bästa tandutrustning som finns för professionell tandvård.
  • Vi är mån om vår personals säkerhet och kan därav ibland placera munkorg på din hund. Hundar från Rumänien och Ryssland hanteras enligt ett specifikt protokoll p.g.a. smittorisken.