Priser från 2023

För avbokning ring eller använd kontaktformuläret på hemsidan. Avbokning skall ske
senast kl 12 dagen innan för att undvika kostnad för uteblivet besök, vilken är 275 kr.

Hästar
Vi vaccinerar hästar mot följande;
Kvarka*
Botulism*
Influensa*
Stelkramp*

Katt, hund, övriga
Allmänna åtgärder
Hälsoundersökning 875kr
Tillägg till avgiften vid nervsystem/ögonåkomma/rörelsesystemet/hud 400kr
Akut-tillägg till hälsoundersökning 1125kr
Jour/akutavgift söndag inklusive undersökning exklusive ev. behandling 2475kr
Recept vid besök 175kr
Rabiesvaccination 550kr
Pass 650kr
Pass och rabiesvaccination 1100kr
Avmaskning inför resa (medtag egna tabletter) 300kr

Chipmärkning 400kr
Intyg, tex livintyg, testikelintyg, tandintyg, hälsointyg inför resa 250kr
Kloklippning 225kr

Besiktning vuxen (över 6 mån) 950kr (för registrerad uppfödare, rabatt 20%)
Besiktning unge (under 6 mån) 450kr (för registrerad uppfödare, rabatt 20%)
Ombesiktning enstaka individ ur kull besiktigad av oss ingår (inom 2v.)
Fästingmedelrecept 1 djur 275kr, 2 till flera djur 350kr (gäller även andra parasitmedel
såsom till höns/hästar/kaniner)
Blodprov senior inkl. blodprov av lever, njurar och sköldkörteln 1625kr (exklusive
hälsoundersökning 875kr)
Direktreglering med försäkringsbolag 275kr
Remissavgift 50kr
Klarnaavgift 50kr

Ultraljud
Buk 3325kr
Hjärta (tex vid blåsljud) 3725kr
Hjärta avelskoll (tex HCM-scanning) 2325kr
Njurar avelskoll 1500kr

Röntgen
1-4 bilder 2250kr + eventuell bildavläsning av radiolog från 1500kr

Tandåtgärder
Prisuppgift på eventuella planerade åtgärder skräddarsytt för just ditt djur fås av veterinär
vid undersökningen á 875kr
Akuttillägg tandåtgärder 2225kr

Grundpris professionell tandrengöring (PTR dvs tandstenstagning) inkl. narkos, fullmun-
röntgen, tandkort, individuell plan exkl. extraktioner:
Katt 3900kr
Hund upp till 20 kg 4700kr
Hund över 20 kg 4900kr

Ytterligare tandåtgärder:
Tandextraktioner (pga forl, parodontit, frakturer, kvarvarande mjölktänder)*
Tandrestauration (lagning)*
Kappning (vital pulpa)*
Rotfyllning av frakturerad tand*
Bedömning inför tand/bettreglering i narkos samt röntgen*
Återbesök för läkningskontroll till sköterska eller veterinär efter tandåtgärd 200kr
Tand/bettreglering*
Tandstenstagning med tandkort*
Dentalröntgen*

Blodanalyser
Blodprov inkl. analys och provtagning inför tandåtgärd (rekommenderas på patienter 8 år
och äldre och görs i så fall vid undersökningen) 1125kr
Ytterligare analyser *

Urinanalyser
Fullständingt urinprov*
Odling*

Hund
Vaccination hund parvo, valpsjuka, hepatit och kennelhosta 500kr
Vaccination hund kennelhosta (spruta) 500kr
Vaccination hund leptospiros 650kr, grundvaccination 2 sprutor 1200kr (betalas båda vid
1a besöket)

Valpkullpaket: (över 2 st valpar): besiktning, chipmärkning samt vaccination 1250kr (för
registrerad uppfödare rabatt 20%)

Kastration hanhund (upp till 20kg) 3900kr
Kastration hanhund (över 20kg) 4400kr
Kemisk kastration suprelorinchip 6 månader 1625kr, 12 månader 2625kr

Sedering under 20kg 1250kr
Sedering 20-30kg 1350kr
Sedering över 30kg 1450kr

Röntgen för SKK exkl. deras avgifter. Kontakta SKK för info och medtag kvitto på
inbetalningen. (Pris för röntgen är inkl. sedering under 20 kg, över 20 kg tillkommer
200kr)

Höfter 1800kr
Höfter och armbågar 2400kr
Avlivning upp till 20 kg 1900kr, över 20 kg 2100kr

Katt
Vaccination katt snuva, samt snuva och pest 500kr

Kattkullpaket: (över 2 st kattungar samtidigt): besiktning, chipmärkning samt 2st
vaccination 1650kr (för registrerad uppfödare rabatt 20%)

Kastration hankatt 800kr
Kastration honkatt 1800kr
Kastration hankatt inkl. chipmärkning 900kr
Kastration honkatt inkl. chipmärkning 1900kr (100kr rabatt på vaccination)
Vid kastration är kragen gratis

Sedering 1250kr
Blodtrycksmätning*
Avlivning 950kr
Tovklippning exklusive sedering 750kr

Övriga
Vaccination Iller parvo, valpsjuka, hepatit 600kr
Vaccination kanin pest, hepatit 1 och 2: 900kr

Kastration honkanin (under 3 kg, inkl body) 2700kr (över 3 kg tillägg, inkl body) 300kr
Kastration hankanin 1500kr under 3kg, över 3 kg tillägg 300kr
Kastration hanråtta 1700kr

Sedering 1250kr
Slipning incisiver/molarer 550kr
Avlivning kanin 800kr
Avlivning övriga minidjur 250kr

*ring för prisuppgift