Sv: Testar inlägg

Nytt test

 

//Micke=

 

Fr=E5n: Hellstr=F6m Michael

Skickat: den 11 januari 2023 13:49
Till:’ <blogg-VG76@veterinargarla=
nd.se>
=C4mne: Testar inl=E4gg

 

Testar f=F6rsta inl=E4gget via mail.

 

MICHAEL HELLSTR=
=D6M
IT-Tekniker, KLK IT

——————=
————————————-

Postadress: Uppsal=
a kommun,

kommunledningskont=
oret, 753 75 Uppsala

Bes=F6ksadress: Ve=
rkstadsgatan 3B

Telefon: 018-727 1=
9 33

Mobil: 0761-09 82 =
85

E-post: micha=